Varje arbetsplats bygger på ett antal fundamentala framgångsfaktorer, såsom tydligt och stabilt ledarskap, klara produktionsmål samt en genomtänkt plan för personalutveckling. Vår affärsidé är att förbättra resultatet och vinsten genom ökad effektivitet och bättre samarbete! Detta uppnås bl.a. genom en genomtänkt chefs- och ledarskapsutveckling på olika nivåer.

Konsultföretaget Top Level AB erbjuder chefs- och ledarutveckling för ledningsgrupper, ”Chefs-coachning” (riktad rådgivning i chefs- och ledarskapsfrågor) samt krishantering i stora och mindre organisationer.

Vi erbjuder utbildningar inom:

Framgångsfaktorer för ett bra ledarskap.
Krishantering
Tydliga mål och klar målstyrning
Viktiga grunder för planering
Resultatutvärdering och analys av arbetsplatsens effektivitet (utgående från bl.a. ledarskaps-situationen, samarbetet och ”team spirit”), där slutsatser och förslag på handlingsplan levereras
Stabsarbetsmetodik

SE ALLA UTBILDNINGAR

Du som kund kan flexibelt skräddarsy utbildningar, från ett par timmars föreläsningar och seminarier upp till ett par dagars utbildning.

Vi erbjuder också föreläsningar inom områdena totalförsvar, globala hot och konflikter, krisen på Koreahalvön, militärgeografiska förhållanden i Östersjöområdet samt grundprinciper avseende försvaret av Sverige.