Ledarskapsutveckling

För att leda en organisation med framgång och nå goda resultat, krävs ett antal fundamentala faktorer, som tydligt och stabilitets-skapande ledarskap, klara produktionsmål samt en genomtänkt plan för effektiv utveckling av personalen.

Samtidigt finns det yttre omständigheter, såsom en allt mer förändrad och globaliserad omvärld och en ständigt förändrad och utvecklad arbetsmarknad, vilka på olika sätt kraftfullt utmanar arbetsplatsens framgångsfaktorer.

Därutöver har kommunikationssamhällets tekniska möjligheter gjort att det ställs allt större krav på chefer att kunna hantera både intern och extern information på ett snabbt och korrekt sätt.

Traditionellt har det i Sverige funnits en trend att lösa ovanstående utmaningar genom att allt för ofta omorganisera i tron att problemen skall upphöra.

Genom en väl anpassad ledarskapsutveckling, främst för chefer och ledningsgrupper som skräddarsys efter kundens behov, kan man på olika nivåer i företaget och på arbetsplatsen förebygga, hantera och framåtblickande lösa dessa utmaningar för att framgångsrikt driva verksamheten framåt.

Genomförande

Vi hjälper våra kunder genom personligt engagemang, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, analyser av ledarskapet på företaget och ger rekommendationer.

Vid utbildning i mediahantering anlitas expertis med dokumenterad erfarenhet och kompetens inom journalistområdet. Om kunden vill ha utbildning i friskvård och planering på förebyggande av ohälsa kan expertis med utbildning från GIH (gymnastik och idrottshögskolan) samt landslagsmeriter tillhandahållas.