Krishantering

En dags kurs (ex. 9.00-16.00)

Syfte: Kursen ger kursdeltagarna grundläggande kunskap att hantera kriser som kan påverka företaget direkt eller indirekt.

Kursinnehåll

Behov av handlingsplan
Omedelbara åtgärder när krisen är ett faktum
Hantering av media/journalister samt hantering av bloggar
Utveckla plan för krishantering
Förbereda presskonferens eller personalorientering i samband med kris
Definition – vad är en kris och hur ser dess olika skeden ut?
Organisering av kristeam
Övning i att hantera ett par olika kris scenarier

För att boka utbildningen, kontakta Berndt Grundevik

Email: grundevik.berndt@gmail.com
Telefon : +46 707 81 72 40