Chefs och ledarutveckling steg 1

En dags kurs (ex. 9.00-16.00)

Syfte: För chefer och medlemmar i exempelvis ledningsgrupper, där kursen ger företaget/arbetsplatsen grundläggande kunskap att förebygga, hantera och framåtblickande lösa olika utmaningar för att framgångsrikt driva verksamheten framåt.

Kursinnehåll

En dags kurs (ex. 9.00-16.00)

Viktigaste grunder i framgångsrikt ledarskap och management
Praktiska erfarenheter av situation – anpassat ledarskap och olika ledarstilar
Ansvar- och lojalitetsprinciper
Förslag på kulturförändringsarbete på företaget/arbetsplatsen, för att öka motivation och trivsel som leder till bättre resultat
Hantering av personalproblem på arbetsplatsen, såsom alkoholproblem/drogproblem, kränkningar, arbetsmiljöproblem på grund av ”trilskande medarbetare”, omplacering av personal, stresshantering
Samverkan och dialog med facklig organisation
Upplägg och träning i genomförandet av utvecklingssamtal
Självpresentationsteknik
Utveckla eget CV.

För att boka utbildningen, kontakta Berndt Grundevik

Email: grundevik.berndt@gmail.com
Telefon : +46 707 81 72 40