Chefs och ledarutveckling steg 2

En dags kurs (ex. 9.00-16.00)

Syfte: För chefer och medlemmar i exempelvis ledningsgrupper ger kursen företaget/arbetsplatsen kunskap att driva en effektiv planering, målstyrning och resultatuppföljning.

Kursinnehåll

Grunder för planering
Analys av uppgiftens innebörd, behov av omedelbara åtgärder och tidsplan
Formulering av mätbara och tydliga mål
Koordinerad verksamhetsplanering
Uppföljning av resultat
Organisationsutveckling
Lobbyverksamhet
Ledningsgruppens organisation och arbetsprinciper
Utarbetande av olika alternativa lösningar
Parallell planering

För att boka utbildningen, kontakta Berndt Grundevik

Email: grundevik.berndt@gmail.com
Telefon : +46 707 81 72 40