Berndt Grundevik

Företaget drivs och ägs av Berndt Grundevik (tidigare Generalmajor i Försvarsmakten och pensionerad november 2017) som har en gedigen erfarenhet från chefsbefattningar och ledarskap i både nationell och internationell miljö.

Berndt Grundevik har under drygt 40 år arbetat som chef från plutonsnivå (40-talet underställda personer) till att vara ställföreträdande insatschef med en insatsorganisation om c:a 47 000 underställda. Han har också varit regementschef i Karlsborg 2002-2005, försvarsmaktens planeringschef 2005-2007 och arméchef 2007-2012. Därutöver drygt 3 års erfarenhet av internationell tjänstgöring i Israel, Cypern, Kosovo och Sydkorea.

Vi samverkar genom ett nätverk av erfarna experter inom en rad områden, i syfte att kunna erbjuda skräddarsydda kundlösningar av absolut högsta kvalitet.

För ytterligare information och frågor
kontakta Berndt Grundevik

Email: grundevik.berndt@gmail.com
Telefon : +46 707 81 72 40