Övriga föreläsningar och seminarier

Följande föreläsningar erbjuder vi på timbasis.

Grundläggande faktorer för ett framgångsrikt ledarskap
Grundläggande åtgärder för friskvårdsarbetet på arbetsplatsen
Grunder i totalförsvar
Globala hot och konflikter
Krisen på Koreahalvön
Militärgeografiska förhållanden i Östersjöområdet
Grundprinciper avseende försvaret av Sverige
Försvarsmaktens uppgifter, organisation och materiel

Kundutbud i detalj

Föreläsning och seminarier ”Framgångsfaktorer för ledarskap”
Personlig rådgivning i direkt- indirekt och exekutivt ledarskap/mentorskap
Kulturförändringsarbete på företaget/arbetsplatsen för att öka motivation och trivsel som leder till bättre resultat
Organisationsanalys med skriftligt dokumentation och rekommendationer för att utveckla ledarskapet på olika nivåer/avdelningar samt bedriva kulturförändringsarbete
Formulering av mätbara och tydliga mål samt uppföljning
Krishantering
Planeringsmetodik
Hantering av personalproblem på arbetsplatsen, exempelvis alkoholproblem/drogproblem, kränkningar, arbetsmiljöproblem på grund av ”trilskande medarbetare”, omplacering av personal, stresshantering
Samverkan och dialog med facklig organisation
Upplägg och träning i genomförandet av utvecklingssamtal
Hantering av media/journalister, media kurs, prova på presskonferens inkl. dokumentation och feedback samt hantering av bloggar
Friskvård på arbetsplatsen
Internationella kontakter; råd, kulturella skillnader, oskrivna kulturella regler, framgångsfaktorer med fokus på, USA, Kanada, Korea, Förenade Arab Emiraten, Europa och Balkan-länderna
Hur man samverkar med politiska organisationer i syfte att få upp olika ärenden på agendan för att påverka
Styrelseuppdrag/rådgivning
Organisationsutveckling

Föreläsningar inom områdena totalförsvar, globala hot och konflikter, krisen på Koreahalvön, militärgeografiska förhållanden i Östersjöområdet, grundprinciper avseende försvaret av Sverige.

För att boka utbildningen, kontakta Berndt Grundevik

Email: grundevik.berndt@gmail.com
Telefon : +46 707 81 72 40