Top Level AB

Bolaget bedriver sedan 2017 utbildningsverksamhet inom områdena ledarskap, planering och krishantering. Därutöver genomförs skräddarsydda utbildningar och föreläsningar rörande försvarsupplysning och ”Key leader engagement”. Målgrupperna utgörs främst av företagsledning, styrelse och mellan chefsnivå.

Utbildningar genomförs helt enligt kundens önskemål och kan vara någon timma till utbildningspaket på 3 dagar.

Bolaget ägs och drivs av Berndt Grundevik som har följande bakgrund:

Pensionerad (sedan 2017) Generalmajor som har verkat på olika chefsnivåer inom Försvarsmakten i drygt 41 år. Jag har bland annat varit Försvarsmaktens planeringschef och Arméchef. Därutöver har jag genomfört fyra st internationella insatser i Sinai, Cypern, Kosovo och SydKorea.

Idag jobbar jag deltid som senior rådgivare åt ett par olika bolag samt är sedan 2018 styrelseledamot i MilDef Group AB. Avslutningsvis är jag sedan 2008 ledamot i Kungliga Krigsvetenskaps akademien.

Exempel på utbildningar åt kunder

Ledarskap. Management och åtgärder för att erhålla hög ”team spirit och framgångs anda”

Målsättning: Kursdeltagarna ges grundläggande kunskap för att förstå bakomliggande faktorer för att kunna bidra till god laganda-motivation och engagemang. Därutöver erhålls verktyg för att kunna vidta åtgärder för att skapa ett positivt arbetsklimat.

Krishantering och personalhantering i svåra situationer

Målsättning: Förstå vad som är en kris och dess olika skeden och vidta relevanta åtgärder. Erhålla några verktyg för att förebygga problem på arbetsplatsen samt verktyg för att hantera personalproblem som uppstått.

Arbetet i ledningsgruppen, målstyrning, rutiner, ARBO (arbetsordning/befattning beskrivning) och intern/extern kommunikation på arbetsplatsen

Målsättning: Kursdeltagarna ges grundläggande kunskap om arbetet i en ledningsgrupp samt verktyg för att strukturera kortsiktiga mål och långsiktiga målbilder.

Visioner, målbild, målsättning och långsiktig planering

Målsättning: Kursdeltagarna ges grundläggande kunskap för att snabbt skapa struktur i den dagliga verksamheten för att kunna lösa nya uppgifter mot tydliga mål.

Key leader engagement- hur bygga ett nätverk och skapa strukturerad effekt?

Målsättning: Kursdeltagarna ges grundläggande metod för att bygga nätverk på olika nivåer samt erhålla verktyg för att få effekt av sitt nätverk.

Kontakt

Tel: + 46 (0)70 781 72 40
Email: grundevik.berndt@gmail.com